top of page

LIDMAATSCHAPSBIJDRAGE
Op de Algemene Ledenvergadering wordt het bedrag van de lidmaatschapsbijdrage 
vast gelegd voor het volgende boekjaar dat loopt van 01 januari tot en met 31 december van het betreffende jaar.
Lidmaatschapsbijdrage voor 2023
 bedraagt:

32 euro voor de Belgische leden.

37 euro voor leden wonend in Nederland.
45 euro voor de leden wonend in het buitenland, wegens de hogere verzendkosten.

NIEUWE LEDEN betalen eenmalig 5 euro inschrijfgeld te storten op

BE94 2200 0321 8214

BIC  GEBABEBB

GASTEN 

Voor het eendag lidmaatschap betaalt u 5 euro

DUURTIJD

Statutair gaat het verenigingsjaar in op 1 januari en eindigt op 31 december van het betreffende boekjaar.

Vul de gegegevens in en we sturen U de nodige informatie

Naam

E-mail

bottom of page